۰۵
شهریور

اجرای سازه فلزی برج بانک آینده ( جهان کودک )

یکی از سازه های فلزی شهر تهران که ستون های با قطر حدودا ۱ متر و پیچ و مهره های سایز … را دارا میباشد ، برج ساختمان مرکزی بانک آینده واقع در چهار راه شهید حقانی ( جهان کودک ) میباشد .

این مجموعه بدلیل وجود امکانات نصب و متخصصین مجربی که در اختیار دارد ، توانست این پروژه را به بهترین نحو انجام دهد .

گشتاور پیچ های این پروژه ، در محدوده —– تا ——– بود که تجهیزات و امکانات ویژه ای برای این گشتاور با در نظر گرفتن محل کار ( که عموما در ارتفاع بوده ) و فرد باید انجام میداده ، نیاز داشته است .