تامین تجهیزات و ابزارآلات شرکت توتال در ایران

تجهیز کارگاه فاز ۱۱ پارس جنوبی طرف قرارداد با شرکت توتال