تامین و تجهیز پروژه های صنعتی ، پالایشگاهی و نیروگاهی

سخن رئیس هبات مدیره

شکوفایی ایران عزیز ، رفاه مردم ، اعتبار بین المللی ، آرامش و آسایش خانواده ها ، همه و همه در شرایطی محقق میشود که اقتصاد کشور پویا باشد . بخش مهمی از اقتصاد را صنعت تشکیل میدهد . هر مجموعه ای که به رونق صنعت کشور یاری برساند قطعا کاری بزرگ را انجام داده است . امیدواریم شرایطی در کشور حاکم باشد تا امکان خدمت رسانی و یاری صنعت تسهیل گردد . شرکت تهران ابزار بیش از ۲۰ سال است که تحت عناوین و مجموعه های مختلف درصدد تحقق این مهم برآمده است . تامین ، پشتیبانی ، مشاوره و تجهیز صنایع مختلف با رویکردی ملی و البته اقتصادی ( کسب درآمد ) برای ما از ابتدا تا امروز بعنوان استراتژی اصلی تعریف شده است . بصورت مداوم خودمان را از لحاظ دانش فنی بروز میکنیم تا خدمات ما ویژه و کارآمد بماند .

به امید ایران سرافراز – علی حقانی